pn-pt | 9:00 - 17:00

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Wstępną wycenę realizacji usługi wykonujemy bezpłatnie, zawsze po szczegółowym zapoznaniu się z miejscem i zakresem wykonywanych usług. 

Realizacja zlecenia jest zależna od preferencji klienta oraz okoliczności prowadzenia prac. Nasze usługi wykonujemy rzetelnie i w ustalonym terminie.

Biorąc pod uwagę okoliczności przeprowadzenia danego remontu, sugerujemy naszym Klientom sprawdzone sposoby zabezpieczenia pomieszczeń oraz mienia. Wykonujemy prace w sposób najmniej kolidujący z codziennym życiem domowników. 

Tak, jest to jedna z podstawowych usług, zawsze wliczona w cenę realizacji danego projektu. Zwracamy szczególną uwagę na kulturę osobistą naszych fachowców w trakcie wykonywania prac.

Tak. Jeżeli trafiacie Państwo do nas z rekomendacji klientów, wówczas powołujemy się na projekt z danego polecenia. Dla pozostałych klientów posiadamy w dyspozycji portfolio wykonanych prac w  formie dokumentacji fotograficznej.

Nie. Pracownicy nie palą papierosów podczas pracy. Jeżeli już, to jedynie podczas przerw i w miejscach wcześniej wyznaczonych przez zleceniodawcę. Powierzając nam miejsce wykonywania danej usługi, dajemy gwarancję na brak jakiegokolwiek negatywnego wpływu papierosów na otocznie, w którym przebywają domownicy.   

Masz więcej pytań?
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail